Bore-out

Symptomen van een bore-out zijn bijna hetzelfde als die van burnout ( lusteloosheid, slapeloosheid, demotivatie, desinteresse, frustratie, irritatie, laag zelfbeeld, hoofdpijn, eetlust meer of minder). Vaak wordt een bore-out dan ook verward met een burnout terwijl de oorzaak een compleet andere is en ook de oplossing in een andere hoek gezocht moet worden. Een bore-out kan ontstaan doordat je werk geen uitdaging biedt, je onder je niveau werkt, er niet voldoende werk is, een beroepskeuze die eigenlijk niet je eigen wens was, een structuur/organisatiecultuur waar geen plek is voor eigen initiatief of dat je dagelijkse routine steeds hetzelfde is (hamsterwiel),

Een klus waar je normaliter een uur aan kwijt bent, daar doe je nu dagen over. Je krijgt stress en frustratie en dit kan resulteren in allerlei mentale en fysieke klachten. Als je kampt met dergelijke problemen, is het belangrijk om hier iets aan te doen. Coaching kan je hierbij helpen.