Home

Hansink & Westermann zien coaching als een vorm van professionele begeleiding waarbij wij je ondersteunen in het behalen van je zelfgekozen doel(en). Wij willen een omgeving bieden waardoor het beste bij jou naar boven komt. Daarvoor kiezen we methodieken die op jou persoonlijk zijn afgestemd.  Als coach staan wij voor een positieve insteek die toekomstgericht en resultaatgericht is.  Om tot een succes te komen is motivatie en verantwoordelijkheid nemen van groot belang. Wij, als coach, faciliteren het proces. Jij, als coachee, pakt dit aan en leert om vanuit je eigen waardes en ambities beter om te gaan met belemmeringen die je tegenkomt op je pad.

Ons doel is een leer- en ontwikkelingsproces op gang te brengen zodat je uiteindelijk zelf in staat bent je doelen te verwezenlijken.